Децата променят спонтанно позицията си през много кратки интервали – лягат на пода за кратко, после клякат, после кръстосват краката на стола, после коленичат и се навеждат над бюрото.

Момческа стая със стол и бюро moll

И така трябва да бъде, защото мозъка, мускулите и кръвообръщението поддържат движението и децата се чувстват по-добре, по-бдителни и по-съсредоточени.

СТАЯТА, КОЯТО ДЕЦАТА ЩЕ ХАРЕСАТ

Перфектната стая на едно дете трябва да хареса на всичките му сетивни органи: на очите с естествена светлина, на ушите с добра акустика, на носа с добра климатизация и редовно проветряване, на допира с естествени материали, на възприятието му за баланс и движение с подходящи мебели за смяна на позицията и движение.

Момчешката стая със стол и бюро moll

Работното място има централна роля в детската стая. И защото нуждите и изискванията на децата растат с тях, мебелировката също трябва да е гъвкава и подходяща за нов аранжимент.

Ако е възможно, бюрото трябва да е до прозореца, откъдето влиза светлината. Детето може да гледа навън докато работи и това му осигурява вълнуващи визуални стимулации.

Момическа стая със стол и бюро moll

Да има кът за тихи занимания – четене, игри, слушане на музика. Например табуретка тип барбарон, която насърчава детето да променя позицията си от седнало до легнало положение. Препоръчваме и дъска за баланс или някакво въже, което може да се закачва за вратата.

„Децата са подложени сложни физически, умствени и психологически процеси на развитие. Те са силно повлияни от жизнената им среда и подходящо естествено стимулиране на сетивните органи.

Децата прекарват много време седнали и в затворени помещения, затова насърчаването им да се движат и „динамичното седeне“ са също толкова важни, колкото естествената светлина и свежия въздух.“

Д-р Дитер Брайтхекер, експерт по ергономия в Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. (BAG)