Как може детското бюро изведнъж да порасне?

Възможни ли са разширения на бюрото в детската стая във всички посоки?

надстройка за детско бюро

Детските бюра moll растат във всички направления

За да се справи с всички промени, които настъпват в детството и юношеството, не е достатъчно детското бюро да се регулира само на височина. Децата растат не само на височина, но се променят и интересите, дейностите и навиците им.  На бюрото се извършват много и различни дейности. В предучилищна и ранна училищна възраст децата основно майсторят – рисуват, режат, лепят, апликират и играят – редят пъзели, сглобяват конструктори и т.н. Малко по-късно писането и четенето са основните дейности на бюрото, а учебниците и помагалата са много повече. Още малко по-късно бюрото е отрупано с всякакви устройства – телефон, таблет, четец, колонки, компютър… Децата работят по различни проекти и им трябва повече функционално пространство. Производителят moll предлага различни варианти за разширение на детския работен кът.

Надстройка Side Top

странична надстройка за бюро

Детското бюро става по-дълго

В началото на децата им трябва малко работно пространство. Но постепенно се използват все повече и повече учебни материали, трупат се папки, книги, появява се и компютъра… и пространството на детското бюро става твърде оскъдно.  Но не и при бюрата moll. Тези бюра осигуряват няколко възможности за разширяване на мястото за учене и на мястото за съхранение на ученически материали.

Тази надстройка разширява работната площ. Тя се монтира отляво или отдясно, а при наличие на достатъчно място в детската стая може да се поставят 2 – и отляво, и отдясно.

Надстройка Multi Deck

надстройка за бюро

Детското бюро става по-широко

В някои случаи е необходима по-голяма дълбочина на бюрото. Бюрата moll имат и такова разширение, защото такава е концепцията им – да осигуряват допълнително площ където трябва и когато трябва.

Тази надстройка се монтира в задната част на бюрото. Тя е по-специфична и е разработена за работа с компютър, така че между детските очи и монитора има достатъчно разстояние (една ръка).

Надстройка Flex Deck

Надстройка moll Flex Deck за детско ученическо бюро moll Champion.

Детското бюро става по-високо

В допълнение към възможностите за растеж на дължина и дълбочина, детските бюра moll могат да растат и на височина. За да могат да се използват през целия учебен период на детето – от предучилищна възраст до дипломирането.

Тази надстройка се монтира в задната част на бюрото. Тя е мултифункционална и осигурява място за съхранение на учебни материали. Има 2 рафта и магнитно табло.

Надстройките moll се поръчват допълнително, когато моментът им е дошъл и детския работен кът има нужда от тях. Те се монтират лесно, след време ако няма необходимост от тях, може да се преместят.

Повече за надстройките за детските бюра moll можете да видите тук.