Как може детското бюро изведнъж да порасне?

Възможни ли са разширения във всички посоки?

надстройка за детско бюро

Детските бюра moll растат във k