Какво би трябвало да предлага детският стол?

или защо кухненски стол към детското бюро не върши работа