Произведените в Германия детски ученически мебели moll са с много защитени сертификати

Безопасност, Превенция на гръбначните изкривявания, Екология, Произход.

moll Funktionsmöbel GmbH е немска компания, създадена през 1925 г. от Андреас Мол. Концепцията им и до днес е да правят „мебели, които остават“. Огромния им опит и натрупаните през годините знания, помагат за непрекъснато усъвършенстване на продуктите и добавяне н