Движението прави ли хората по-умни?

движение на децата в детската стая

интервю с Dr. Breithecker

Движението прави ли хората по-умни?

Защо движението е толкова важно и защо казвате, че то е основа на здравословното физическо и умствено развитие на децата?

По природа, децата са направени за движение. Движението е двигателя на детското развитие и необходимата предпоставка за физическото и психическото им развитие. Периодът до края на началното образование е много деликатен процес на развитие, който, при наличието на подходящи възможности, спонтанно води до многостранно, ентусиазирано, доброволно движение. Движението трябва да става инстинктивно. Изучаването, откриването и подобряването на околната среда са от ключово значение и са по-важни дори и от спорта. Тези дейности са по инициатива на децата, те интуитивно усещат кои са подходящи за тях. Но децата се нуждаят от много време и място да експериментират, поемат рискове, правят грешки. Това е основата на тяхното учене.

Времето, когато децата могат да тичат свободно и да организират сами своите дейности и упражнения, си отива. Какви са последствията?

Това поведение вече не може да се приема за даденост, дори когато родителите/настойниците на децата не ги надзирават. Децата прекарват много време в затворени пространства. Тези пространства предлагат много малко възможности за движение. Разбира се, родителите се опитват да компенсират това със спортове и други упражнения, но те нямат същата стойност за развитие както игрите и упражненията, които децата и техните приятели си организират сами. Седенето се оказва главната част от човешкото съществуване. Това води не само до здравословни проблеми, но са засегнати и много важни социални умения.

Често се говори за „капана на стола“, в който се намират децата. Какво мислите по тази тема?

Децата са хванати в капана на стола когато прекарват седнали много време през деня. Проучвания показват, че всяко дете седи средно по девет часа на ден. Но за това не са виновни само училището и домашните. Неконтролираното използване на игрови конзоли, смартфони, телевизори и други устройства е подценяван рисков фактор. Тези устройства задържат вниманието на нашите деца. Те могат да се използват, но с мярка. Пасивното потребление на мултимедия не предлага необходимия импулс за физическото и менталното развитието на децата, както играта с други деца. Всеки час, прекаран на електронни устройства е загубено време за учене на тялото.

Какво трябва да направят родителите у дома, за да предпазят децата от заседяване?

Седенето, само по себе си, не е вредно. Проблемът е в продължителността и липсата на движение. По природа, децата не могат да седят на едно място повече от три минути. На стола те интуитивно променят позицията си на седене. Но най-много харесват навеждането и лежането на пода. В това отношение, говорим за естествени, неусетни смени на позицията на тялото. Родителите трябва да ги приемат, а не да ги потискат. Правилото е – без повече седене от необходимото и честа промяна на позицията. Друг начин да накарате детето да се движи е да сложите мини-трамплин в детската стая или бюро за работа прав.

И как родителите помагат на децата си в развитието на движението им?

Ключово е родителите да бъдат за пример и да взимат участие в движението на детето си. Те трябва да осигурят възможности за движение на детето си. Здравословното развитие изисква движение всеки ден. Колоездене, изкачване/слизане по стълби, излизане навън, ходене до училище и т.н. не отнемат много усилия, но са важни за подобряване на физическото и ментално развитие на децата. Повече усилия изискват дейности като катерене, бягане, игри с топка, борба и балансиране. Те изпотяват децата и ги карат да дишат повече. Предимство е, когато децата спортуват, но водещи трябва да са интересите на децата.