В природата на децата е да обичат и да се нуждаят от „