Добрата светлина в детската стая е много важна за децата

Добрата светлина в детската стая е важна

Отпочиналите детски очи се предпоставка за спокойно учене.

Достатъчната светлина осигурява благосъстояние, докато недостатъчната нарушава концентрацията и може да доведе до главоболие.

1.       Много важно е в детската стая да има достатъчно светлина, за да не се изморяват бързо детските очи. Най-доброто решение е таванно осветление, което осветява цялата стая, в съчетание с естествената дневна светлина. Работният кът на детето трябва да е позициониран до прозореца, т.к. естествената светлина е по-приятна и писането на домашни е по-лесно, когато детето се взира от време на време в далечината.

2.       За бюрото се препоръчват осветителни тела, които могат да осигурят осветеност поне 500 Lux. Допълнителна настолна лампа като Mobilight или Flexlight осигуряват необходимата светлина. Детската лампа така трябва да бъде позиционирана, че да не хвърля сенки от предметите или от този, който работи на бюрото.

3.       Тъй като лампите moll се закрепят върху работния плот на бюрото, светлината, която те хвърлят се движи заедно с него, дори когато той е вдигнат. Благодарение на същия този механизъм лампите moll се придвижват лесно по бюрото.

Лампите moll осигуряват пълна осветеност на работното място и създават условия за много дейности на бюрото.