Федерален институт за развитие на стойката и упражнения (регистрирано сдружение) и