Символът GS гарантира, че столовете moll за детско бюро са технически и механично безупречни.

Законът изисква редовно тестване на сертифицирани продукти. Това гарантира непрекъсната проверка на продуктите и производството. Символът GS изисква много високи стандарти, които надвишават основните изисквания за символа CE.