Бюра
Всички бюра имат еднакви регулации (на височина и на наклона на плота), разликата е в механизмите, с които тези регулации се извършват. Основните разлики са в размера и възможностите за надграждане в бъдеще. Някои модели са по-функционални, а някои имат и reddot награда за дизайн.

Столове
Най-добрият стол е този, който е най-удобен за детето ви и му осигурява изправена стойка.

Посетете Шоурума с детето и тествайте мебелите.