Не трябва.
Бюрото ще расте с детето ви (докато детето ви не стане поне 2 метра високо) и ще му осигурява комфорт и удобна позиция при работа. Може да си изкара и студентските години на него. А още по-късно, ако не сте го (по)дарили/продали, може да го ползва и внучето – със сигурност ще му е по-забавно, като му разказвате мама/тате какви са ги вършили на това бюро като ученици. :-)