Да. Всяко бюро за детска стая moll може да се надгради в бъдеще с предвидените за него надстройки. Надстройките са различни за различните модели детски бюра.